fagrst.no

   FA GR&ST

 

 

 


Arkiv

 

 

 

 

Folkeakademiet.
Vil du være med å fremme kultur, kunnskap og engasjement?
Folkeakademiet er en kulturformidlings- og folkeopplysningsorganisasjon.
Målsettingen er å skape gode arenaer der barn, unge, voksne og eldre kan delta på kulturaktiviteter.
Formålet er å øke den enkeltes livskvalitet gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter, medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.
Folkeakademiet samler folk på tvers av kulturer og generasjoner og bidrar til økt trivsel i nærmiljøene.
Folkeakademiet legger vekt på kulturens egenverdi, men ser også kultur som et viktig element i utvikling av enkeltmennesket og i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Folkeakademiets distrikter og deres lokallag står for et bredt spekter av kulturaktiviteter.

 

Ytringsrettigheter.

 

Lær å fiske.