nilsmartin.no

 FAGROSno 


   Arkiv 2021

Velkommen til Folkeakademiet Grorud-Stovner.
02.07.2021, kl. 12. Gjenstiftelsesmøte. Ekstraordinært årsmøte.

FAGROS restartes med gjenstiftelsesmøte.
Møtet gjelder oppfølging av interimstyremøtet 18.06.2021, kl. 15, i Elefantens lokale på Romsås.

Det ekstraordinære årsmøtet avgjør styreverv og vedtar signaturrett.
Når årsmøteprotokollen er underskrevet sendes kopi til Brønnøysundregistrene, som vedlegg til samordnet registermelding.
Etter registreringen sendes kopi av årsmeldingen til Folkeakademiet Distrikt Viken.

Sted: Frivillighetens lokale på Romsås (v/heisen i 2. etg.)


Svein Lanser.
Svein Lanser  mangeårig leder av FAGROS og over 28 år som aktiv i Folkeakademiet.
– Deltok bla. i stiftelsen av FA Årvoll og omegn (senere FA Bjerke) i 1993.
– FA Stovner stiftet i 1997.
– FA Romsås i 2001 (Senere FAGROS).
– FA Svelvik (utenfor Drammen) stiftet i 1997, i samarbeid med Kunstforeningen, Folkebiblioteket, Svelvikposten, en rekke foreninger og enkeltpersoner.
– Folkeakademiets Nøkkelpris.
– Bydel Bjerkes frivillighetspris.
– Årvoll Gårds Aktivitetspris.
– AA/Gs Hverdagshelt-pris. [Foto Nils Martin Aslaksen]

07.03.2021. FAGROS i hvilemodus.

Etter vedtektene kan et Folkeakademi som legges ned være passivt i tre år før virksomheten endelig opphører.

Under dagens forhold er det ikke grunnlag for videre drift:
– Akademiet har ikke lenger betalende medlemmer og
– Corona-pandemien har satt en stopper for all aktivitet.
– Styret, valgt på ekstraordinært årsmøte i 2020, har vist forståelse for et underskudd i regnskapet.
Styreleder har derfor sendt inn forslag om midlertidig nedleggelse av FA-GROS.

FA Romsås ble startet i 2001 og kunne ha feiret sine 20-års virksomhet.
Men Corona-viruset satte en stopper for det.
Virksomhetsområdet har i mange år vært foredrag i samarbeid med Frivilligsentralen omkring filosofiske spørsmål, og i omtrent to år har akademiet arrangert månedlige underholdningsprogram på Romsås Sykehjem.
Økonomien har vært svak på grunn av lite besøk og lavt medlemstall og en nedleggelse er nå under drøftelse, og blir overlatt FAD Viken for en avgjørelse.Arkiv