fagrst.no

   FA GR&ST

 

 


Stovner bibliotek

1980. Stovner bibliotek var henvist tilen bortgjemt parkeringskjeller vegg i vegg med Stovnersenteret.
Lokalene var gammeldagse, slitne og delt opp i små rom som skapte avstand mellom folk.

 

12.01.2018. Det nye Deichman Stovner bibliotek åpnet i tredje plan inne i Stovner senter. 
Biblioteket på 1160 m² har interiør som en eventyrskog.
Det er også et meråpent biblio-senter med utvidet åpningstid for dem med oppgradert nøkkelkort.
Den nederlandske arkitekten Aat Vos  står bak utformingen.

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

 

Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Separator på Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Stovner bibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]
Stovner bibliotek.
Flerkjønnsbibliotek.    [Foto Nils Martin Aslaksen]

 

Lenker:  deichman.no   facebook.com    stovnersenter.no

 

Adkomst: Tbane linje 5 (Vestli) til Stovner.  ruter.no
Kart:  openstreetmap.org

Se også:  Folkeakademiet Grorud-Stovner.

 

 

 

 

Folkeakademiet.
Vil du være med å fremme kultur, kunnskap og engasjement?
Folkeakademiet er en kulturformidlings- og folkeopplysningsorganisasjon.
Målsettingen er å skape gode arenaer der barn, unge, voksne og eldre kan delta på kulturaktiviteter.
Formålet er å øke den enkeltes livskvalitet gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter, medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.
Folkeakademiet samler folk på tvers av kulturer og generasjoner og bidrar til økt trivsel i nærmiljøene.
Folkeakademiet legger vekt på kulturens egenverdi, men ser også kultur som et viktig element i utvikling av enkeltmennesket og i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Folkeakademiets distrikter og deres lokallag står for et bredt spekter av kulturaktiviteter.

 

Ytringsrettigheter.

 

Lær å fiske.