fagrst.no

   FA GR&ST

 

Velkommen til

Folkeakademiet Grorud & Stovner. 


 

MUNTRESSER – som lystig kontrast til det triste

Muntresser ble første gang lansert av Lanser forlag som begrep og merkevare ved utgivelse av boken «Muntresser» av Kjell Nesdal i 2022. I 2024 ga forlaget ut også Kjell Nesdals «100 Nye Muntresser. Han erklærte da at muntresse er «det motsatte av tristesse». Både Kjell Nesdal og forleggeren, Svein Lanser, er styremedlemmer i Folkeakademiet Grorud-Romsås (FA-GRST). Det er derfor naturlig at FA-GRST får lov til å distribuere «Muntressene», på linje med bokkjeder som ARK, Norli og Akademika.
For øvrig har Lanser forlag søkt Språkrådet om å få en objektiv uttalelse om «muntresse», og har også søkt Patentstyret om generell varemerkebeskyttelse for ny-ordet.


MUNTRESSER – er kuuult på dansk og norsk

Poeten Piet Hein kalte sine danske «muntresser» for «Gruk». Hans sønn Hugo Piet Hein har gitt Lanser forlag tillatelse til å bruke «Gruk»-sitater som vignetter til Svein Lansers 300 bilder i kunstkatalogene «Fortuna 1» og «Fortuna 2».
Bildene er hentet fra Svein Lansers Facebooksider i 2021, som ga grunnlaget for å starte Folkeakademiets Maleklubb «Noahs Ark» på Romsås. Klubben tilbyr gratis malekurs for alle, både voksne og barn, hver tirsdag, i samarbeid med Romsås Vel, Gjenbruksstasjonen på Romsås og interesseforeningen Aurora.


MUNTRESSER – stiger til vers som «kosmonymier»

«Kosmonymier» er en ny «muntresse»-variant, hvor ordet brukes som et varemerke av Torger Jacobsen. Hans kunstbok med samme navn utgis på Lanser forlag i 2024. Som begrep er «Kosmonymier» blitt en slags «muntresse», i betydningen «oppmuntring», gjennom tekster, bilder, vignetter, og som illustrerte spillkort. Torger Jacobsen er lærer på Steiner-skolen og en produktiv kunstmaler og illustratør. Som en av stifterne av Folkeakademiet Filosofisk Forum / Gamle Oslo, leder han hver uke sin egen colloqui-gruppe i praktisk filosofi. I 2011 illustrerte han Svein Lansers tekster i boken «SMS-dikt med mobiltagger av Torger Jacobsen», utgitt på Lanser forlag.


MUNTRESSER – svever som pilotprosjekt over nye horisonter

I 2022 var Lanser Forlag sponsor for Folkeakademiet «FA-GRST»s musikk- og foredrags- serie i Grorudhuset og på Deichman Stovner.
Og i 2023 sponset forlaget Folkeakademiets malekurs «Wall of Fame» på Romsås, pluss en «Arendalsuka»-tur, inklusiv et besøk til flere av Sørlandsbyenes avis-redaksjoner med et stuntopplegg for «Muntresser», som reaksjon mot Rasmus Paludans tristesse-brenning av Koranen.
I juni 2024 «FA-GRST» på Folkeakademienes Landsorganisasjons Landsmøte i Bryne på Jæren, og på stand i Arendalsuka i august.
Videre planer er å holde kurs i tonsetting av tekster i Romsås kulturhus, og et rekrutteringsseminar i samarbeid med Foreningen Fritt Norden.
Samt arbeide for å redde «Revegården» på Romsås fra å bli revet av Oslo kommune.

Se ellers hjemmesiden til Folkeakademiet – www.folkeakademiet.no – Norges største frivillige kulturorganisasjon, stiftet i frigjøringsåret 1905.

 


10.12.2022. Lørdagskåseri.

Lørdagskåseri i Deichman Stovner. 10.12.2022 kl. 14.
«Om klasseforskjeller i ulikhetenes by OSLO».
Ved journalistene Ben Borgen og Rolf Kristiansen.
Arrangør: Folkeakademiet Grorud-Stovner.

FAGST-annonseAAG.07.12.22.

 


29.10.2022. PROUT.

FN-program i Deichman Stovner. Foredrag av Edvard Mogstad den 29.10.22 kl. 14.00.

FAGRST-høstprogram.2022.

Forfatteren Edvard Mogstad:
– Født 1952. Utdannelse: Realartium og lærerskole. Siden hovedfag i historie. Spesialisering i indisk og økonomisk historie.
– Andre universitetsfag: Nordisk mellomfag, biologi mellomfag og økonomi grunnfag.
– Yrkesliv: Lektor ved videregående skoler i Trondheim og Fredrikstad.
– Roller i ideelle organisasjoner: Sekretær i ProutNorge, styreleder i Bevegelsen for Sosialisme og Fritt Norden Norge, leiar i Østfold mållag 2015-19, og nestleder i Østfold Nei til EU.

Boken «PROUT: Veien videre etter kapitalismen» er en forholdsvis liten, på noen og åtti sider, men den inneholder kapitler om alle de viktigste samfunnsområdene; økonomi, pengepolitikk, landbruk og fiske, sikkerhetspolitikk, historie, kultur, innvandring og politisk lederskap, utgitt på LANSER FORLAG 2022.

Boken danner grunnlag for presentasjonen av P.R. Sarkars ideer, «Den Progressive nyttegjøringsteorien (PROUT)», på et nordisk språk.

Hovedarenaer for presentasjonen i 2022 vil være Prout Convention i Vig i Danmark og Nordisk folkeriksdag i Ljungskile i Båhuslen i juli, og Globaliseringskonferansen i Oslo i oktober, og Deichman Stovner 29. oktober 2022.

ET OMORGANISERT FN. Denne boken er nå mer aktuell enn noensinne, med stormaktene på randen av full krig. Foruten å foreslå løsninger på de fleste samfunnsproblemer, så viser det siste kapitlet en vei til et omorganisert FN, hvordan vi kan oppnå varig fred på denne planeten. Andre skribenter er flinke til å beskrive problemene. Denne boken vier seg til løsningene og ønsker å gi håp.

Boken er en manual eller plan for omorganisering av Norge, Norden og verden, basert på ideene til den indiske filosofen P.R. Sarkar, den progressive nyttegjøringsteorien, PROUT, som tidligere er varmt anbefalt av f.eks. Noam Chomsky og Johan Galtung. PROUT-prosjektet er ment å møte den følelse av frykt og forvirring som mange er hensatt i på grunn av kriger og økonomisk nedgang.

 

 

 

 

Arkiv:

 

 

 

Folkeakademiet.
Vil du være med å fremme kultur, kunnskap og engasjement?
Folkeakademiet er en kulturformidlings- og folkeopplysningsorganisasjon.
Målsettingen er å skape gode arenaer der barn, unge, voksne og eldre kan delta på kulturaktiviteter.
Formålet er å øke den enkeltes livskvalitet gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter, medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.
Folkeakademiet samler folk på tvers av kulturer og generasjoner og bidrar til økt trivsel i nærmiljøene.
Folkeakademiet legger vekt på kulturens egenverdi, men ser også kultur som et viktig element i utvikling av enkeltmennesket og i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Folkeakademiets distrikter og deres lokallag står for et bredt spekter av kulturaktiviteter.

 

Ytringsrettigheter.

 

Lær å fiske.